Iedereen heeft recht op betaalbare zorg, binnen een redelijke tijd en binnen een redelijke afstand. Zorgverzekeraars moeten hiervoor zorgen. Op het moment dat er sprake is van ontoereikend zorgaanbod, dan wordt dit een ‘Witte Vlek’ genoemd.

Brancheorganisatie SoloPartners is van mening dat het zorgaanbod steeds meer onder druk komt te staan. Dit merken wij op uit de verhalen van onze ruim 12.000 leden; zelfstandige zorgverleners. In samenwerking met onze leden verzamelen wij tekortkomingen in het zorgaanbod. Een geanonimiseerde samenvatting van deze meldingen wordt gepubliceerd op onze website www.wittevlekken.nl

Via dit meldingsformulier kunt u melding maken van tekortkomingen in het zorgaanbod. Deze meldingen worden samengevat en geanonimiseerd aangeboden aan zorgverzekeraars.

Nieuwe wittevlek registreren


Met uw melding kunnen we aan zorgverzekeraars kenbaar maken welke gevolgen het contracteringsproces heeft voor de praktijk. Deze meldingen worden samengevat en anoniem gepubliceerd op onze website.