Lidnummer
117178
Bedrijfsnaam
Janssen Rehabilitation Medicine & Consultancy
Naam
E.P.F. Janssen
Competentie(s)
Zorgverlener

Wkkgz kwaliteitseisen

Kwaliteitssysteem

Organiseert het lid zelf

 • Volgen van professionele standaarden
 • Beschikking over clientdossier
 • Periodiek reflecteren
Klachtenafhandeling

In samenwerking met SoloPartners

 • Beschikking over een klachtenregeling 
 • Beschikking over een klachtenfunctionaris 
 • Aansluiting erkende geschilleninstantie 
 • Registreren van klachten (Organiseert het lid zelf)
 • Kenbaar maken van de klachtenregeling (Organiseert het lid zelf)
Leren van incidenten

Organiseert het lid zelf

 • Beschikking over procedure melding incididenten
 • Aandacht voor beroeps- specifieke normen
 • Registratie van incidenten
 • Bespreken en reflecteren op incidenten
 • Melden aan client en IGJ
Overige wettelijke verplichtingen

Organiseert het lid zelf

 • Aansluiting bij branche organisatie
 • Beschikking over VOG
 • Inschrijving KVK
 • Vergewisplicht
 • Onderhoud bij inzet technologie
 • Melden Veilig Thuis
 • Verstrekken keuze informatie