Lidnummer
107746
Bedrijfsnaam
Praktijk Petra Pulles
Naam
P.O.A. Pulles
Competentie(s)
Verzorgende IG
Portfolio

Documenten aanwezig in het portfolio van dit lid

 •  Curriculum Vitae (CV) 
 •  Legitimatie 
 •  Uittreksel KvK 
 •  Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 
 •  Diploma('s) 
 •  Certificaten 
 •  Verzekering(en) 
 •  AGB-Code('s) 

Wkkgz kwaliteitseisen

Kwaliteitssysteem

In samenwerking met SoloPartners

 • Volgen van professionele standaarden 
 • Beschikking over clientdossier 
 • Periodiek reflecteren 
Klachtenafhandeling

In samenwerking met SoloPartners

 • Beschikking over een klachtenregeling 
 • Beschikking over een klachtenfunctionaris 
 • Aansluiting erkende geschilleninstantie 
 • Registreren van klachten 
 • Kenbaar maken van de klachtenregeling 
Leren van incidenten

In samenwerking met SoloPartners

 • Beschikking over procedure melding incididenten 
 • Aandacht voor beroeps- specifieke normen 
 • Registratie van incidenten 
 • Bespreken en reflecteren op incidenten 
 • Melden aan client en IGJ 
Overige wettelijke verplichtingen

In samenwerking met SoloPartners

 • Aansluiting bij branche organisatie 
 • Beschikking over VOG 
 • Inschrijving KVK 
 • Vergewisplicht 
 • Onderhoud bij inzet technologie 
 • Melden Veilig Thuis 
 • Verstrekken keuze informatie