SoloPartners.nl Lid 103552

Bedrijfsnaam
Ingrid de Haan
Adres
Blokstraat 28
Postcode
8012AZ
Woonplaats
Zwolle
KVK-nummer
57510962

Werkvelden

 • Jeugdzorg

Geen documenten in portfolio

Wkkgz kwaliteitseisen

Kwaliteitssysteem

Organiseert het lid zelf

 • Volgen van professionele standaarden
 • Beschikking over clientdossier
 • Periodiek reflecteren

Klachtenafhandeling

In samenwerking met SoloPartners

 • Beschikking over een klachtenregeling ✓
 • Beschikking over een klachtenfunctionaris ✓
 • Aansluiting erkende geschilleninstantie ✓
 • Registreren van klachten (Organiseert het lid zelf)
 • Kenbaar maken van de klachtenregeling (Organiseert het lid zelf)

Leren van incidenten

Organiseert het lid zelf

 • Beschikking over procedure melding incidenten
 • Aandacht voor beroeps- specifieke normen
 • Registratie van incidenten
 • Bespreken en reflecteren op incidenten
 • Melden aan client en IGJ

Overige wettelijke verplichtingen

Organiseert het lid zelf

 • Aansluiting bij branche organisatie
 • Beschikking over VOG
 • Inschrijving KVK
 • Vergewisplicht
 • Onderhoud bij inzet technologie
 • Melden Veilig Thuis
 • Verstrekken keuze informatie