SoloPartners.nl Lid 103537

Bedrijfsnaam
nevscoachenbegeleider
Adres
Goudplevierstraat 143
Postcode
8043JK
Woonplaats
Zwolle
KVK-nummer
66690692

Werkvelden

 • Gehandicaptenzorg
 • Jeugdzorg

Documenten in portfolio

 • Solopartners Certificaat
 • Verzekering(en)
 • Privacyverklaring
 • Diploma('s)
 • Certificaten
 • Legitimatie
 • Uittreksel KvK
 • Curriculum Vitae (CV)
 • AGB-Code('s)
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Wkkgz kwaliteitseisen

Kwaliteitssysteem

In samenwerking met SoloPartners

 • Volgen van professionele standaarden ✓
 • Beschikking over clientdossier ✓
 • Periodiek reflecteren ✓

Klachtenafhandeling

In samenwerking met SoloPartners

 • Beschikking over een klachtenregeling ✓
 • Beschikking over een klachtenfunctionaris ✓
 • Aansluiting erkende geschilleninstantie ✓
 • Registreren van klachten ✓
 • Kenbaar maken van de klachtenregeling ✓

Leren van incidenten

In samenwerking met SoloPartners

 • Beschikking over procedure melding incididenten ✓
 • Aandacht voor beroeps- specifieke normen ✓
 • Registratie van incidenten ✓
 • Bespreken en reflecteren op incidenten ✓
 • Melden aan client en IGJ ✓

Overige wettelijke verplichtingen

In samenwerking met SoloPartners

 • Aansluiting bij branche organisatie ✓
 • Beschikking over VOG ✓
 • Inschrijving KVK ✓
 • Vergewisplicht ✓
 • Onderhoud bij inzet technologie ✓
 • Melden Veilig Thuis ✓
 • Verstrekken keuze informatie ✓